HELENA GIRONÈS PÉREZ

Osteópata

FORMACIÓN ACADÉMICA

2011-2015
Màster en Osteopatia a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona

2010
Cadenes Fisiològiques de Léopold Busquets, Escola Universitària Gimbernat

2007
Introducció al concepte Bobath a càrrec de Bettina Paez, Sant Cugat del Vallès

2002-2005
Diplomatura en fisioteràpia a l’Escola Universitària Gimbernat

Equipo

J Fermin Lopez

J.Fermín
López

Osteópata

Helena Girones

Helena
Gironès Pérez

Osteópata

Anna Torne

Anna
Torné Jordà

Osteópata