HELENA GIRONÈS PÉREZ

Osteòpata

FORMACIÓ ACADÈMICA

2011-2015
Màster en Osteopatia a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona

2010
Cadenes Fisiològiques de Léopold Busquets, Escola Universitària Gimbernat

2007
Introducció al concepte Bobath a càrrec de Bettina Paez, Sant Cugat del Vallès

2002-2005
Diplomatura en fisioteràpia a l’Escola Universitària Gimbernat

Equip

J Fermin Lopez

J.Fermín
López

Osteòpata

Helena Girones

Helena
Gironès Pérez

Osteòpata

Anna Torne

Anna
Torné Jordà

Osteòpata