HELENA GIRONÈS PÉREZ

Osteòpata

Formació Acadèmica

2011-2015
Màster en Osteopatia a l’Escola d’Osteopatia de Barcelona

2010
Cadenes Fisiològiques de Léopold Busquets, Escola Universitària Gimbernat

2007
Introducció al concepte Bobath a càrrec de Bettina Paez, Sant Cugat del Vallès

2002-2005
Diplomatura en fisioteràpia a l’Escola Universitària Gimbernat

Equip

J.Fermín
López

Osteòpata

HELENA
GIRONÈS PÉREZ

Osteòpata