Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través de la pàgina web https://www.osteopatiavalles.com/ (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per JUAN FERMIN LOPEZ GIL, amb domicili per a l’exercici de drets en C / VALLS, 28 3r 1a, SABADELL (08201) BARCELONA, ESPANYA. E-mail: info@osteopatiavalles.com

Finalitats del tractament

  • Informar-sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis de la pàgina web o per correu electrònic.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s’escau.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
  • Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús de la pàgina web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis de la pàgina web seran tractades únicament basant-se el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.
Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda de la pàgina web serà tractada en base a l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l’usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar en presents processos de selecció, i si no JUAN FERMIN LOPEZ GIL fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb per tal de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.
Quan l’usuari envieu la informació per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar responsabilitats del tractament.
Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a C / VALLS, 28 3r 1a, SABADELL (08201) BARCELONA, ESPANYA. E-mail: info@osteopatiavalles.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.
El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

Al seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consenteix expressament l’accés del RESPONSABLE a el tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, i pot retirar aquest en qualsevol moment.
Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació dels mateixos.