L’osteopatia a l’Europa d’avui

Actualment, l’osteopatia és reconeguda de forma diferent entre tots els països europeus. Anglaterra és el primer país en regular, l’any 1993, aquesta professió com a una carrera sanitària independent.

La resta de països d’Europa, mitjançant la Federació Europea d’Osteòpates (EFO) i el Fòrum per la Regulació de l’Osteopatia a Europa (FORE) estan en regulació o ja han regulat els seus estudis.

L’objectiu principal que té l’EFO, és afavorir la professionalització de l’osteopatia amb els nivells més professionals en formació, aconseguint una formació universitària independent a altres carreres professionals de la fisioteràpia o la medicina. D’aquesta manera l’osteopatia forma part de l’organisme de professions liberals independents (CEPLIS), amb una representació al Parlament Europeu.

Durant l’any 2010, l’OMS realitza una publicació del document “Benchmarks for training in Osteopathy”, en el qual es descriuen les bases de la professió com a sanitària i independent d’altres professions de l’àmbit.

A Espanya, el procés de regulació s’està portant a terme en l’actualitat, i tot i no existir en aquests moments la professió d’osteopatia ni una declaració explícita de les seves competències, a través del Registre dels Osteòpates d’Espanya (ROE) i en coordinació amb els organismes EFO i FORE, es realitzen estudis de segon cicle universitari adaptar-se a les exigències dels altres països europeus.

L’OSTEOPATIA

QUÈ ÉS?

El terme osteopatia conté
el seu punt d’origen en la
llengua anglesa

HISTÒRIA

L’iniciador de l’osteopatia
va ser un americà anomenat
Andrew Taylor Still

ACTUALMENT

L’osteopatia és reconeguda
de forma diferent entre tots
els països europeus